Huur ski- en snowboardmateriaal
tot 50% goedkoper dan straks aan de kassa!

Voordelig materiaal huren op de vakantiebestemming. Huurprijs voor 6=7 dagen

 Betaal via een factuur Ontvang een voucher Met voucher haal je het huurmateriaal in je skidorp

Meer dan 700 winkels in de wintersportdorpen in Oostenrijk, Frankrijk, Italie en Zwitserland

Huur skimateriaal en snowboardmateriaal

Skimateriaal voor het hele gezin

Huur eenvoudig en voordelig je ski en snowboardmateriaal voor de wintersportvakantie via Sneeuwfun reizen. Naast het boeken van een voordelige wintersportvakantie in meer dan 90 skivakantie dorpen heeft Sneeuwfun ook de mogelijkheid voor alleen skimateriaal- en snowboardmateriaal huur in Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Zwitserland Ga je skiën, huur skimateriaal. Ga je snowboarden, huur snowboardmateriaal via deze website.

Altijd voordeliger dan straks aan de kassa.

SGRSneeuwfun is aangesloten de SGR zodat het reisgeld verzekerd is en je betrouwbaar, eenvoudig en voordelig de huur van skimateriaal en snowboardmateriaal kunt regelen.

Wij werken samen met meer dan 700 winkels van Skiset in de wintersportdorpen in Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Zwitserland.

Service, kwaliteit en veiligheid staan voorop!

Ook voor winter 2023/2024 werkt Sneeuwfun weer samen met ruim 700 winkels van SKISET in Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Al bijna 30 jaar is Sneeuwfun voor de verhuur van skimateriaal en snowboardmateriaal voor de wintersport een partner van SKISET!

De winkels hanteren allemaal dezelfde formule: SERVICE, KWALITEIT en VEILIGHEID staan voorop!

Het materiaal wordt nooit meer dan twee seizoenen verhuurd, zodat je er altijd zeker van kunt zijn dat je het allerlaatste wat op de markt te krijgen is, huurt. Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit en de dienstverlening en raden aan om je materiaal via Sneeuwfun te reserveren.

Voordelen van skimateriaal en/of snowboardmateriaal huren via sneeuwfun:

 • Niet direct betalen
 • Altijd top verzorgd skimateriaal en snowboardmateriaal, geslepen, gewaxed en vakkundig afgesteld
 • Geen extra bagage onderweg
 • Voordeliger dan "eigen" skimateriaal en snowboardmateriaal
 • Geen onderhoudskosten
 • Zit het materiaal niet helemaal lekker, snel geruild
 • Goedkoper dan huren skimateriaal of huur snowboardmateriaal in Nederland of ter plaatse
Wintersport skimateriaal voor kinderen

Ook de wintersport vakantiewoning, chalet, appartement of hotel regelt Sneeuwfun reizen graag eenvoudig, voordelig en betrouwbaar. sneeuwfun.

Skimateriaal reserveren bij sneeuwfun

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

Reisorganisatie: Sneeuwfun, gevestigd aan de Oosterweg 2a, 1619 AC te Andijk.
Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij Sneeuwfun een aanbieding doet aan de reiziger of klant en zich verbindt tot het verschaffen van een door Sneeuwfun aangeboden georganiseerde reis of artikel.
De reiziger of klant: De wederpartij van de reisorganisator. Degene die een reis of artikel, mondeling, via e-mail of schriftelijk heeft besteld. Koopovereenkomst: Een overeenkomst waarbij Sneeuwfun een aanbieding doet aan de wederpartij en zich verbindt tot het verschaffen van een door Sneeuwfun aangeboden artikel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten en op overeenkomsten voor uitsluitend huur van ski en snowboardmateriaal. Sneeuwfun kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, artikelen en diensten. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger/de klant van het aanbod van Sneeuwfun. Het aanbod van Sneeuwfun is vrijblijvend en kan zo nodig door Sneeuwfun worden herroepen. Herroeping dient zo snel doch mogelijk doch uiterlijk binnen 8 kantooruren te geschieden.

De reisovereenkomsten en koopovereenkomsten kunnen schriftelijk, telefonisch, via e-mail info@sneeuwfun.nl of online tot stand komen.

Betalingen

Bij het totstandkomen van een overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan die gelijk is aan 30% van de totale factuur. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aankomstdatum in bezit te zijn van Sneeuwfun. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor aanvang van de reis plaatsvindt, dient direct een volledige betaling van de reissom plaats te vinden. Bij aankoop van artikelen uit de Sneeuwfun winkel dient de betaling direct na ontvangst van de factuur plaats te vinden.

Prijzen

De gepubliceerde prijzen zijn in Euro’s per persoon of per artikel , tenzij anders aangegeven.

Reserveringskosten

Er worden GEEN reserveringskosten of andere bijkomende kosten in rekening gebracht.

VOUCHER Huur ski en snowboardmateriaal:
Na volledige betaling ontvangt de reiziger een voucher voor het te huren materiaal. Alle gegevens zoals, Het dorp, de winkel, de huurperiode en het gehuurde materiaal staat hierop vermeld. Eventuele verzekering en opwaardering van type materiaal dient ter plaatse met de verhuurorganisatie verrekend te worden.

Annulering

Annuleringen dienen altijd schriftelijk te geschieden.

 • Bij annulering tot 8 weken vóór de dag van aankomst 30% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf 8 weken tot 6 weken vóór de dag van aankomst: de 60% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken vóór de dag van aankomst: de 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken vóór de dag van aankomst: de 90% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf 2 weken voor de dag van aankomst: 100% van de reissom.

Privacy

Alle persoonsgegevens zoals e-mail, adresgegevens en telefoonnummers zullen strikt vertrouwelijk en alleen door Sneeuwfun behandeld worden. Indien u geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke meer wenst te ontvangen, worden uw persoonsgegevens na kennisneming direct uit het bestand gehaald.
De in de brochure en op de site afgedrukte foto’s zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers, de plaatselijke VVV’s en professionele fotografen. Voor kennelijke fouten, druk- en zetfouten kan Sneeuwfun nooit aansprakelijk gesteld worden. Sneeuwfun behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in onze brochure herstellen wij op onze website, alleen op www.sneeuwfun.nl, www.skimateriaal.nl en www.snowboardmateriaal.nl kunt u dus altijd de juiste informatie en actuele prijzen terugvinden.

Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Sneeuwfun heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand per vertraging over het nog verschuldigde bedrag. Voorts is hij gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 45,=.

Aansprakelijkheid van de reiziger/klant

Voor schade en letsel berokkend aan reizigers/klant door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, aanvaardt Sneeuwfun geen aansprakelijkheid. Sneeuwfun adviseert u daarom een reisverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid van Sneeuwfun

Sneeuwfun is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de gesloten reisovereenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot de reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten.

Klachten:

Hoewel Sneeuwfun er alles aan zal doen om de kans op klachten te voorkomen, dient een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener ter plaatse, opdat deze tot een passende oplossing kan komen. Indien de tekortkoming niet binnen een redelijk termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit, dient de reiziger altijd contact op te nemen met Sneeuwfun. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand na afloop van de reis, schriftelijk kenbaar te maken aan Sneeuwfun.

 

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SNEEUWFUN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER DEPOTNUMMER D-3378


Sneeuwfun is lid van het Stichting Garantiefonds Reizen lidnummer 2869.